3 مسئولیت اجتماعی- اتوپیا
میلیون ها نفر از اگزما رنج می برند، کمک به آنها مسئولیت ماست

سازمان ها به عنوان پدیده های اجتماعی تاثیرات مثبت و منفی در روند زندگی افراد جامعه دارند. بنابراین می بایست در قبال تصمیمات و اقدامات اثرگذار خود مسئولیت پذیر بوده و ملاحظات اخلاقی را رعایت کنند.شرکت پارس حیان نیز در در این راستا اقدامات استراتژیکی را برنامه ریزی و اجرا نموده و توانسته تاییدیه "نهاد ادراک جهانی" (Global Understanding) را به دلیل تلاش های شایسته در زمینه مسئولیت اجتماعی و رویکرد توسعه پایدار دریافت نماید. با توجه به ماهیت برند آردن اتوپیا، طرح حمایت از افرادی که در معرض خشکی و آفتاب سوختگی هستند و با تاکید بر مناطق محروم کشور در دستور کار قرار گرفت.
اهداف و عملکرد اجرایی*

آردن اتوپیا متعهد شده است که از طریق ارائه آموزش های لازم به جامعه روستائی و محروم کشور (خصوصا کودکان) آنها را جهت مراقبت از پوستشان در برابر خشکی که یکی از فاکتور های اساسی سرطان پوست است، هدایت نماید. در این برنامه ارتباط نزدیکی با جامعه پزشکی از جمله مجامع سلامت، متخصصین پوست و مراکز بهداشتی برقرار خواهد شد.


پارس حیان تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی قزوین امضا می کند*

به منظور توسعه زمينه‌هاي همكاري مشترك و همه جانبه علمي – پژوهشي – فناوري و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود، اين تفاهم نامه في مابين شركت پارس حیان و دانشگاه علوم پزشکی قزوین امضا می شود. این همکاری در قالب کمپین های آموزشی و اطلاع رسانی در محلات شهری و روستایی استان قزوین با اولویت اقشار آسیب پذیر می باشد.


ارتباط کمپین با اهداف توسعه پایدار*

با توجه به ماهیت سلامت محوربودن برند آردن اتوپیا، این طرح منجر به ارتقا بهداشت در جامعه خواهد شد ( هدف شماره 3). همچنین اجرای برنامه های آموزشی در رابطه با پوست نیز منجر به ایجاد فرصت یادگیری و افزایش آگاهی و توانمندی پرسنل بهداشت و عموم مردم در مناطق تحت پوشش می شود (هدف شماره 4). نظر به اینکه در این طرح تاکید ویژه ای بر مناطق محروم شده است، هدف 1 از اهداف توسعه هزاره مد نظر قرار می گیرد.