تشکیل كميته مشترك راهبردی

تشکیل كميته مشترك راهبردی

 جهت تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي لازم، نظارت بر محتویات بسته های آموزشی و محصولات اهدایی، ارائه راهكارهاي اجرايي و نظارت و پيگيري اجراي موضوعات تفاهم نامه كميته‌اي تحت عنوان «كميته مشترك راهبردي» متشكل از نمايندگان طرفين تشكيل می شود.

 

 •  
 •  
 • تاریخ:
  [۱۶:۴۷] ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
 • کابر:
  آکادمی
 • اتوپیا:
  www.Ardenatopia.ir
 •  
 •  

<p dir="rtl">&nbsp;جهت تهيه و تدوين دستورالعمل&zwnj;هاي لازم، نظارت بر محتویات بسته های آموزشی و محصولات اهدایی، ارائه راهكارهاي اجرايي و نظارت و پيگيري اجراي موضوعات تفاهم نامه كميته&zwnj;اي تحت عنوان &laquo;كميته مشترك راهبردي&raquo; متشكل از نمايندگان طرفين تشكيل می شود.</p> <div class="TnITTtw-translate-selection-button" style="top: 68.7px; left: 126px;">&nbsp;</div>